Điều khiển điện thoại thông minh

Liên hệ

Điều khiển điện thoại thông minh là phụ kiện mua thêm theo yêu cầu khách hàng. Nó được cài đặt và điều khiển bằng wifi qua APP từ bất cứ đâu trên điện thoại thông minh của bạn. Điều khiển điện thoại thay thế các nút bấm điều khiển truyền thống của tất cả các loại cổng cửa tự động. Ngoài ra, chỉ cần mua 1 điều khiển điện thoại thông minh, các thành viên trong gia đình bạn đều có thể sử dụng.